Aktuality


Oznámení o plánovaném přerušení dodávce elektřiny 18.4.2017 od 7,30 - 15,30

110060538894-Hovorčovice_ohlášení.pdfObnova vedení vysokého napětí od 18.4. do 5.5.2017

V období od 18.4.2017 do  5.5.2017 bude probíhat obnova vedení VN v zastavěné části obce Hovorčovice.

Tato část bude komplikovaná jak pro nás z důvodů mnoha překážek při naší činnosti, tak i pro obyvatele dotčené části obce.

Po celou tuto dobu budou navíc u trafostanic Veleňská a IMPERA instalovány náhradní zdroje, neboť v této oblasti není jiná možnost zajištění dodávek elektrické energie.

Za dodavatele prací na stavbě slibuji, že se vynasnažíme abychom co možné nejvíce minimalizovali dopady naší činnosti na obyvatele obce.

Zároveň věřím v toleranci a pochopení při naší činnosti ze strany obyvatel i vedení obce.

V současné době provádíme přípravné práce: sondy v místech podzemních zařízení, instalace provizorních kotevních kostek, rozvozy a montáže stožárových konstrukcí. 

Pavel Vrána technik SMČ, AZ Elektrostav,a.s.Oznámení o plánovaném přerušení dodávce elektřiny v Hovorčovicíh 5.5.2017

Odstávka Hovorčovice 5.5.2017.pdfSbírka Diakonie Broumov 24.4. - 28.4.2017

Diakonie 24.4. - 28.4.2017.pdfUkliďme Česko - Jarní úklid v Hovorčovicíh sobota 8.4. od 9 hod

Připomínáme jarní úklid podél parovodu a okolí, který bude součástí celostátní akce Ukliďme Česko. Přijďte v hojném počtu!

Leták zde - Úklid 8.4.2017.pdfSběrná místa pro sběr biologických odpadů rostliného původu

Dnes začíná pravidelné přistavování kontejnerů na jednotlivá stanoviště spolu s otevřením sběrného místa  v Revoluční ulici (za základná školou) pro uložení bioodpadu. Rozmístění a časy naleznete v přiložené příloze, která je jinak stále umístěna v záložce Užitečné informace - Sběrné místo Hovorčovice.

Doplnění sběru biodpadů.pdfVýzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek

0594_2017 k vyvěšení.pdfNabídka práce v Měšicích - montážní dělník

GEOMINE pracovní příležitost.pdfJarní úklid podél parovodu 8.4.2017 od 9 hod

Úklid 8.4.2017.pdfMístní poplatky musí být uhrazeny do pátku 31.3.2017

Do konce týdne by měly být uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu na tento rok + poplatek za psa. Zítra 7,30 - 12,00 a 12,30 - 16,00 a v pátek 7,30 - 13,15 hod bude podatelna otevřena  k úhradě poplatků.

Kdo nebude mít nalepenou známku na popelnici, tomu v pondělí 3.4.2017 nebude odpad vyvezen.
hovorcovice_footer.png