Aktuality


Upozornění občanům v ul.Březiněveská, Vévodská, K Potoku_HAVARIJNÍ OPRAVA UL.BŘEZINĚVESKÉ

UPOZORŇUJEME OBČANY A MAJITELE NEMOVITOSTÍ v ulicích Březiněveská, ????Vévodská ???? a K Potoku????že JIŽ OD ZÍTŘKA, tedy od středy 28.4.2021 do pátku 30.4.2021 proběhne v úseku od ul Souběžné až k domu č.p. 171 v Březiněveské HAVARIJNÍ OPRAVA KOMUNIKACE ul. BŘEZINĚVESKÉ. Oprava bude provedena během pár dní obrusem a pokládkou nové živičné vrstvy.
Žádáme občany bydlící v daném úseku, aby si na tyto 3 dny přeparkovali svá vozidla mimo oblast havarijní opravy komunikace.
Případné dotazy tel. 28393123 na OÚ Hovorčovice. Děkujeme za pochopení a trpělivost
 


POPELNICE NA BIOODPAD - DOPORUČENÍ a ŽÁDOST

Originální nádoba na bioodpad je hnědé barvy. Občas se popelářům při svozu stává, že nevyvezou biopelnici, která má jinou barvu i přesto, že je označena známkou. Toto se hlavně stává, když v naší obci jezdí jiná posádka, neznalá obvyklých svozových míst.

 

Z tohoto důvodu doporučujeme a také žádáme, aby majitelé neoriginálních biopopelnic označili víko u takové biopopelnice viditelným nápisem "BIO" .

 

Samozřejmostí je, aby nalepená známka byla vždy směrem do ulice. Bude tak jasně vidět i ze svozového auta.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.NÁLEZ NÁUŠNICE Z BÍLÉHO KOVU

Oznamujeme NÁLEZ NÁUŠNICE Z BÍLÉHO KOVU, v ulici Revoluční, u bývalého objektu firmy "NEPA". Majitelka, nechť kontaktuje obecní úřad.Opravy na teplovodu

Od 27.4. do 16.5.2021 bude firma Energotrans provádět servisní práce na teplovodu. Odpovědná osoba pan Kucharczyk tel: 776 645 218.NÁLEZ DĚTSKÝCH PLEN V ULICI NÁDRAŽNÍ

Před Potravinami Katka v Nádražní ulici, byl dnes nalezen plný balík dětských plen. Pokud si toto jejich majitel(ka) čte, nechť se obrátí na paní Katku ve výše uvedeném obchodu, nebo na tel: 728868449Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice dne 29.4.2021 v jídelně ZŠ

Program zastupitelstva 29_4_2021Ptačí chřipka

Ptačí chřipka stále hrozí (1).pdfSčítání lidu, domů a bytů 2021

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png