Zastupitelstvo schválilo na ZO č.2/2024 dne 21.3.2024:

Vyhodnocení 2023 dle Programu rozvoje obce 2023 -26 za rok 2023 a výhled jejího rozvoje od roku 2030.pdf

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č.8/2023 dne 29.6.2023:

Program rozvoje obce 2023-26 a výhled jejího rozvoje do roku 2030.pdf

 

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č. 2/2023 dne 23.2.2023: 

Vyhodnocení 2022 dle Programu rozvoje 2019-22 a aktualizace do roku 2026.pdf

 

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č. 3/2022 dne 24.2.2022:

 

Vyhodnocení 2021 dle Programu rozvoje 2019-22 a aktualizace do 2026

 

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č. 2/2021 dne 25.2.2021:

 Vyhodnocení 2020 dle Programu rozvoje 2019-22 a aktualizace do 2026.pdf

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č. 2/2020 dne 27.2.2020 vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce Hovorčovice na
roky 2019 – 2022 za rok 2019 a jeho aktualizaci na další období, zejména rok 2020:

Vyhodnocení 2019 dle Programu rozvoje 2019-22 a aktualizace do 2026.pdf

 

Zastupitelstvo obce schválilo na ZO č.7/2019 dne 27.6.2019 Program rozvoje obce na roky 2019-2022 a další období:

Program rozvoje 2019-22 a aktualizace do 2026.pdf

 

 

Revize plnění programu rozvoje obce za rok 2018 byla schválena na  ZO č. 1/2019 dne 31.1.2019:

Vyhodnocení plnění Programu za rok 2018 a výhled rozvoje do roku 2022

Revize plnění Programu rozvoje obce pro rok 2017 byla schválena na ZO č. 1/2018 dne 25.1.2018:

Vyhodnocení 2017_Program rozvoje 2016_2018 a aktualizace do 2022.pdf

Revize plnění Programu rozvoje obce pro rok 2016 byla schválena za ZO č. 1/2017 dne 26.1.2017:

 

Vyhodnocení plnění Programu za rok 2016 a jeho aktualizace na období 2017-2022.pdf

Program rozvoje obce na roky 2016 - 2018 a období do roku 2022 bylo schváleno na ZO č. 3/2016 dne 31.3.2016:

Program rozvoje obce 2016_2018 a výhled rozvoje do 2022.pdf

Revize plnění Programu rozvoje obce pro rok 2015 byla schválena na ZO č. 12/2015 dne 17.12.2015:

Vyhodnocení 2015 z Programu rozvoje obce.pdf

 

Informace o přijatém opatření, schváleném ZO č. 6/2015 dne 24.6.2015, k aktualizaci programu rozvoje obce na období 2015 – 2018 a další období:

Aktualizace programu obce 2015 -2018.pdf

Revize plnění Programu rozvoje obce pro rok 2014 byla schválena na ZO 28.1.2015 pod bodem č. 3:

REVIZE STAVU PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE A PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2015.pdf

 

Projednání výstupů Studie dopravní obslužnosti  a její využitelnost pro potřeby obce bylo na ZO dne 1.7.2014 pod bodem č. 9:

Dodatek č 1 k Program rozvoje obce 13-18 dopr obslužnost.pdf

 

Revize plnění Programu rozvoje obce pro rok 2013 byla schválena na ZO dne 12.11.2013 pod bodem č. 13:

PLNĚNÍ PROGRAMU OBCE 2013

 

Program rozvoje obce byl schválen na ZO dne 26.3.2013 pod bodem č. 7:

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2013-2018

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

hovorcovice_footer.png