OBECNÍ POLICIE HOVORČOVICE

Služebna Obecní policie Hovorčovice

Vladimír BRZA

Revoluční 933

250 64 Hovorčovice, p. Měšice

Tel.: 720 513 665

E-mail: obecnipolicie@hovorcovice.cz

 

Obecní Policie Hovorčovice byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. § 1 písm. 1., usnesením zastupitelstva obce č. 8 ze dne 27.8.2001. Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků Obecní policie.

OZV č.2_2001 o zřízení obecní policie.pdf

Úkoly Obecní policie

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zvláštními zákony, přičemž zejména:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

- přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

komunikacích

- odhaluje přestupky a jiné správní delikty

- upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Působnost Obecní policie

Strážník Obecní policie Hovorčovice vykonává svou činnosti na katastrálním území obce Hovorčovice. Při plnění svých úkolů spolupracuje Obecní policie s Policií České republiky.

Obecní Policie nemá 24hodinovou službu, a proto je zde pro občany telefonní číslo 720 513 665, na který se občané mohou obrátit a strážník i mimo svou pracovní dobu zajistí řešení daného problému, v závažných případech svou přítomností, nebo ve spolupráci s Policií České Republiky.

Oprávnění strážníka

Strážník Obecní policie má právní subjektivitu (postavení vůči fyzickým a právnickým osobám) ve smyslu ustanovení § 89, odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) jako veřejný činitel.

Oprávnění vyplývající ze zákona o Obecní Policii:

- oprávnění požadovat vysvětlení,

- oprávnění předvést osobu,

- oprávnění odebrat zbraň, oprávnění odejmout věc,

- oprávnění zakázat vstup na určená místa,

- oprávnění zjištění totožnosti osoby.

Oprávnění vyplývající ze zákona o přestupcích:

- oprávnění projednat přestupky,

- oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení.

Oprávnění vyplývající ze zákona o silničním provozu:

- oprávnění zastavovat vozidla,

- oprávnění usměrňovat pokyny silniční provoz,

- oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla,

- oprávnění měřit rychlost vozidel,

- oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,

- oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného výstražného zařízení na vozidle,

- oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem,

- oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly, aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou (odběr krve, odběr slin).

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:

- oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin, zda není ovlivněna alkoholickým nápojem,

- oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem, nebo jinou návykovou látkou (odběr krve, odběr slin),

- oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření, pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,

- oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona,

Každý občan má právo se obracet na strážníka(ky) Obecní Policie se žádostí o pomoc. Strážník(ci) je povinnen v rozsahu svých úkolů a pravomocí požadovanou pomoc poskytnout.

Obvodní oddělení Policie České Republiky

Čenkovská 84

250 70 Odolena Voda – Dolínek

Tel.: 283 971 066

Tísňová linka 158

 

Za správnost odpovídá:  str. VLADIMÍR BRZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

hovorcovice_footer.png