• Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích

Obec Hovorčovice vyhlašuje jednofázovou, otevřenou, projektovou, architektonickou soutěž o návrh na řešení nového sídla Obecního úřadu. Soutěž je určena pro autorizované architekty.

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nového sídla Obecního

úřadu v Hovorčovicích a jeho okolí. Obec prošla v nedávné době velkým a rychlým

rozvojem, a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské

vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním místem

sídla, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.

 

Soutěžní podmínky a podklady naleznete ke stažení na tomto odkazu.

 

Ceny a odměny budou uděleny v celkové výši 300 000 Kč.

 

Porota zasedne ve složení:

Nezávislá část

Ing. akad. arch. Jan Šépka (předseda poroty)

Ing. arch. MgA David Mateásko

Ing. arch. Vojtěch Sosna

MgA. Ida Chuchlíková (náhradník)

Závislá část

Ing. Zdeněk Šťastný (místopředseda poroty)

Milan Kotva

Ing. arch. Ondřej Tuček (náhradník)

Ing. Miroslav Bazika (náhradník)

 

  • Proč architektonická soutěž?

Architektonická soutěž je způsob výběru autora budoucí stavby. Nese s sebou mnohé výhody Je zvláště vhodná pro výběr projektanta významných staveb, kterou budova úřadu v Hovorčovicích nesporně je. Nestranná porota vybírá autora na základě již vzniklého konkrétního návrhu, a ne pouze na základě jeho předchozích zkušeností či cenové nabídky, které nedávají zárukou vhodného a kvalitního řešení. Soutěž umožňuje srovnat mezi sebou hned několik návrhů a vybrat ten nejlepší tým pro realizaci projektu.

 

Předpokládané náklady na stavbu úřadu jsou 23 mil. Kč bez DPH. Obec bude usilovat o získání maximálních možných prostředků z dotací.

 

  • Jak celý proces architektonické soutěže probíhá?

Obec Hovorčovice se rozhodla pro výběr projektanta stavby pomocí architektonické soutěže. Nejvhodnější způsob, jak takovou soutěž vypsat je spolupracovat s Českou Komoru architektů, která na celý proces po odborné stránce dohlédne a udělí soutěži osvědčení o regulérnost.

 

K vypsání soutěže je třeba sestavit několik dokumentů, především se jedná o soutěžní podmínky a zadání soutěže. Soutěžní podmínky upravují právní náležitosti soutěže, její průběh, formu, způsob vypracování a odevzdání návrhů, jejich hodnocení i odměňování. Soutěžní zadání zase přesně definuje, co je předmětem návrhu. Upřesňuje požadavky na vzhled i funkčnost budoucí stavby. Vypracování těchto a další dokumentů je výhodné svěřit do rukou odborníkům, kteří mají zkušenosti s navrhováním i organizováním soutěží a zajistí také hladký průběh celé akce.

 

Po schválení podmínek a zadání soutěže zastupitelstvem obce a udělení regulérnosti od ČKA, nic nebrání soutěž „vypsat“. Oznámení o „vypsání“ soutěže se objeví na webových stránkách obce a zároveň na stránkách odborných organizací.

 

Soutěže se mohou zúčastnit osoby splňující především kvalifikační požadavky, tj. jsou autorizovanými architekty. Architektonická soutěž na úřad v Hovorčovicích je vypsána jako otevřená – to znamená je otevřená všem, kteří splní základní požadavky na účast a odevzdají v předepsané době návrh – a jednofázová – porota bude návrhy hodnotit jen jednou.

 

Porota se skládá z tzv. závislých a nezávislých členů. Závislí členové jsou zástupci investora, nezávislý jsou odborníci – především architekti a inženýři. Nezávislý členové musí v porotě převažovat, zajistí se tak výběr nejlépe odborně zpracovaného návrhu. Architektonická soutěž je anonymní, tj. porota neví, kdo návrhy vypracoval, dokud není známo pořadí oceněných projektů a uděleny ceny. Je zvykem udělit první tři místa jako je tomu ve sportu, příp. menší odměny dalším výjimečným návrhům. S autory oceněných návrhů se pak dále jedná o udělení zakázky na vypracování dalších fází projektu.

 

  • Harmonogram soutěže

Ustavující schůze poroty: 10. 6. 2020 (proběhlo)

Schválení soutěžních podmínek zastupitelstvem: 25. 6. (proběhlo)

Vydání potvrzení regulérnosti ČKA: 26. 6. (proběhlo)

Vyhlášení soutěže: 30. 6. (proběhlo)

Prohlídky soutěžního místa: 15. 7. a 19. 8. (Sraz v 9:00 před budovou OÚ Hovorčovice, Revoluční 33) (proběhlo)

Lhůta pro vysvětlení soutěžních podmínek: do 14. 9. (proběhlo)

Odevzdání návrhů: do 5. 10. 17:00 (proběhlo)

Hodnotící zasedání poroty: 20. 10. a 23. 10. (proběhlo)

Přijetí výsledku soutěže zastupitelstvem: 26.11. (proběhlo)

Výstava návrhů: leden 2021 (předpoklad)

Kontakt

Organizátoři soutěže: Jana Kusbachová, Zuzana Kučerová

Kontaktní email:

 

soutezhovorcovice@gmail.com

 

Na emailu rádi přivítáme Vaše podněty, připomínky a dotazy.

soutez Hovorocovice_ilustracni foto-1[1].jpg

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

hovorcovice_footer.png