POPLATKY A SLUŽBY PRO ROK 2024
 
 
Poslední termín úhrady poplatků je 31. března 2024
 
 
Osoba trvale hlášena v obci ...................................................           1.000,- Kč
(bez vyjímky pro osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec)
 
Cizinci  s trv. nebo přechodným pob. na dobu delší než 90 dnů......   1.000,- Kč
 
Rekreační objekt bez trvalého pobytu vlastníka nemovitosti  ........    1.000,- Kč
 
Osvobozeni od poplatku mají osoby s TP:
a) v obci nad 80 let
b) na č.p. 8 Stará Náves - držitelé ZTP
c) na ohlašovně, Revoluční 33, Hovorčovice
d) a další dle vyhlášky obce Hovorčovice
 
Svoz komunálního odpadu je vždy v pondělí od časných ranních hodin.
  
PSI
1 pes ............................................................... 400,- Kč
Občané nad 65 let ........................................... 200,- Kč/1 pes
Osvobozeni od poplatku mají držitelé průkazu ZTP.
 
- platba je možná v hotovosti nebo platební kartou
 
Při bezhotovostním převodu peněž za místní poplatky používejte následující variabilní symboly:
 
svoz komunálního odpadu      VS 1337 + číslo popisné
svoz bioodpadu                       VS 1338 + číslo popisné
pes                                           VS 1341 + číslo popisné
 
Číslo účtu: 5621201/0100.
 
Při platbě na účet si prosím vyzvedněte známky na popelnice na podatelně v otevírací době obecního úřadu. Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit, po telefonické domluvě vám může být známka vhozena do poštovní schránky.

PLACENÉ SVOZY BIO POPELNIC 2024

120l (18 svozů)....................749,- Kč

240l (18 svozů)..................1268,- Kč

Termíny svozu bioodpadu.JPG 

 

Oznámení ceny vodného pro rok 2024

 

Oznámení ceny stočného pro rok 2024

 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za lůžko a den …………….............................................................   21,- Kč
 
 
 

Využívání služeb veřejné internetové stanice

Pro trvale hlášené občany v naší obci je užívání internetu zdarma.
Pro nehlášené občany platí následující ceny:
Minimální doba – 15 min ................................................................ 12,- Kč
1 hod ........................................................................................ .. 30,- Kč
každou další započatou hodinu 18,- Kč navíc.
 
Ceny kopírování:
1xA4 .............................................................................................. 3,-Kč
1x A4 oboustranně......................................................................... 5,-Kč
 
1x A3 .............................................................................................. 6,-Kč
1x A3 oboustranně ..........................................................................8,-Kč
 
 
Ověřování dokumentů ...............................................    30,- Kč/stránka
Ověřování podpisů ....................................................     50,- Kč/podpis
Výpis z rejstříku trestů................................................. 100,- Kč/výpis
Výpis z katastru nemovitostí ........................................100,- Kč/strana      
 
 
 
Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad, si dovoluje
upozornit na změnu v Položce 3 písm. a) Sazebníku zákona o správních poplatcích.
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu:
50 Kč za každou i započatou stránku,
40 Kč na technickém nosiči dat,
30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

hovorcovice_footer.png