Svoz tříděného odpadu

 

Proč třídit odpad?

Důvodů najdeme hned několik:
  • Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
  • Třídění ukládá zákon o odpadech.
  • Obec má v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM (viz. odkaz níže), která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz dostane zpátky.
Mimoto, pokud třídíte odpad, děláte vizitku sami sobě a naší zemi. Děkujeme za Váš pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.
Přehled svozu odpadu
 
  Netříděný (směsný) odpad: 1x týdně - vždy každé pondělí
  Tříděný odpad - perioda svozu tříděného odpadu se liší:  
 
Plasty:
1x týdně      (čtvrtek  a pátek zda je lichý nebo sudý týden)
 
Sklo:
1x měsíčně
 
Papír:
1x týdně  (úterý )
 
Tetra obaly:
1x mesíčne

Tříděný odpad je možno odkládat na 11 sběrných míst -  mapka rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
Prosíme, neodkládejte odpad mimo kontejnery.

Co do kontejnerů patří a co ne?
(letáky společnosti EKO-KOM)
PET láhve
papír
sklo
Sběr plastů:
Do žlutých nádob můžete odložit: PET láhve od nápojů (prosím nezapomeňte je sešlápnout!) , plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plasů, polystyrén.
Prosím nevhazujte: novodurové trubky, obaly nebezpečných látek(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.!)
Sběr papíru:
Do modrých nádob můžete odložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly(např. sáčky)
Prosím nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby!
Sběr skla:
Do zelených nádob můžete odložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Nebezpečný odpad - co pokládáme za nebezpečný odpad? Baterie a akumulátory, lednice, televize, komponenty počítačů, olejové filtry, rozpouštědla, kyseliny, zásady fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy včetně tiskařských, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, odpad obsahující azbest, léky(mohou být odevzdány i v lékárnách), znečištěné textilie(např. hadry znečištěné olejem), brzdové kapaliny, odpadní syntetické chladicí a mrazicí prostředky, atd.) Odevzdat můžete i pneumatiky.
 
Svoz
komunálního odpadu zajišťuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
www.avecz.cz

bezplatná informační linka:
800 118 800
Obec je členem systému EKO-KOM.              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jste nespokojeni s kvalitou vyvážení tříděného odpadu?
Nejdříve vždy kontaktujte obecní úřad.   Kontakt...
Máte nějaký dotaz nebo námět týkající se svozu odpadu?
Napište ho Výboru životního prostředí.   Kontakt...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Poslední úprava: 13.4.2015
   
   
hovorcovice_footer.png