SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 

Majetková správa:       Hana Tabáčková         majetkovasprava@hovorcovice.cz

 KONTEJNER NA BIOODPAD    tel.      723 450 618

DOČASNĚ ZRUŠENO - DO ODVOLÁNÍ

SVOZY BIOODADŮ ZE STANOVIŠŤ - od dubna se
bude provádět svoz bioodpadů z jednotlivých stanovišť ka-
ždou středu od 16.00 do 17.30 hodin.
a. Každou první středu u kruhového objezdu – u ústí ulic
Povětrná a Rozmarná.
b. Každou druhou středu u parku na křižovatce ulic Nádraž-
ní a Třeboradická.
c. Každou třetí středu na křižovatce ulic U Rybníka a Nad
Hruškou.
d. Každou čtvrtou středu na křižovatce ulic Březiněveská a
K Potoku.
Upozornění: pokud jsou v kalendářním měsíci páté středy,
není kontejner v takovém termínu umístěn.

 

 

banner pro sociální sítě KARANTENA_940X788-px_barva.png

banner pro sociální sítě NEJSME-v-karantene_940X788-px_barva.png

Proč třídit odpad?

Důvodů najdeme hned několik:
  • Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
  • Třídění ukládá zákon o odpadech.
  • Obec má v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM (viz. odkaz níže), která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz dostane zpátky.

Množství odpadů vytříděných za rok 2017

Množství odpadů vytříděných za rok 2016

Mimoto, pokud třídíte odpad, děláte vizitku sami sobě a naší zemi. Děkujeme za Váš pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.
 
Přehled svozu odpadu
 
  Netříděný (směsný) odpad: 1x týdně - vždy každé pondělí
  Tříděný odpad - perioda svozu tříděného odpadu se liší:  
 
Plasty:
1x týdně      (čtvrtek  a pátek zda je lichý nebo sudý týden)
 
Sklo:
1x měsíčně
 
Kovy:
1x měsíčně
 
Papír:
1x týdně  (úterý )
 
Tetra obaly:
1x měsíčně
 
Použitý jedlý olej:
5x ročně

Tříděný odpad je možno odkládat na 18 sběrných místech
seznam stanovišť rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.

Prosíme, neodkládejte odpad mimo kontejnery.

Co do kontejnerů patří a co ne?
(letáky společnosti EKO-KOM)
PET láhve
papír
sklo
Sběr plastů:
Do žlutých nádob můžete odložit: PET láhve od nápojů (prosím nezapomeňte je sešlápnout!) , plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Prosím nevhazujte: novodurové trubky, obaly nebezpečných látek(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.!)
 
Sběr papíru:
Do modrých nádob můžete odložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly(např. sáčky)
Prosím nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby!
 
Sběr skla:
Do zelených nádob můžete odložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
 
Sběr kovů:
Do šedých kontejnerů můžete odložit: prázdné obaly od konzerv, nápojových plechovek, tuby, uzávěry, víčka a alobal.
 
Sběr oleje: popelnice je umístěna v ulici K Potoku a ve sběrném dvoře
Popelnice na zbytky kuchyňských olejů naleznete v ulici K Potoku a ve sběrném dvoře Revoluční ulice. Oleje se musí do popelnice vkládat v plastových lahvích.
 
Nebezpečný odpad - co pokládáme za nebezpečný odpad? Baterie a akumulátory, lednice, televize, komponenty počítačů, olejové filtry, rozpouštědla, kyseliny, zásady fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy včetně tiskařských, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, odpad obsahující azbest, léky(mohou být odevzdány i v lékárnách), znečištěné textilie(např. hadry znečištěné olejem), brzdové kapaliny, odpadní syntetické chladicí a mrazicí prostředky, atd.) Odevzdat můžete i pneumatiky.
 
Svoz nebezpečného odpadu probíhá v obci Hovorčovice 2x ročně. Občané jsou v dostatečném časovém předstihu informováni o termínu svozu, prostřednictvím aktualit, letáčků a rozhlasu, který se vždy uskutečňuje v sobotu od 8 - 9 hod před budovou obecního úřadu.
 
Svoz
komunálního odpadu zajišťuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
www.avecz.cz

bezplatná informační linka:
800 118 800
Obec je členem systému EKO-KOM.              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jste nespokojeni s kvalitou vyvážení tříděného odpadu?
Nejdříve vždy kontaktujte obecní úřad.   Kontakt...
Máte nějaký dotaz nebo námět týkající se svozu odpadu?
Napište ho Výboru životního prostředí.   Kontakt...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Poslední úprava: 1.6.2018
   
   

 

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 pošta Měšice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 311 230 645
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png