SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 • od 1.3.2024 bude obnovena služba přistavování kontejneru na větve.
 • Kontejnery na bio odpad na mobilní místa budou přistavovány od 1.4.2024.

Majetková správa:       Štefan Pecník      majetkovasprava@hovorcovice.cz

KONTEJNER NA VĚTVE tel.      723 450 618

Kontejner bude přistaven pouze v případě, že bude žadatelem zcela naplněn.

 

 

SVOZY BIOODPADŮ ZE STANOVIŠŤ

 • od 1.4.2024 se bude provádět svoz bioodpadů z jednotlivých stanovišť
  každou středu od 16.00 do 17.30 hodin.

  a. Každou první středu u kruhového objezdu – u ústí ulic
  Povětrná a Rozmarná.
  b. Každou druhou středu u parku na křižovatce ulic Nádraž-
  ní a Třeboradická.
  c. Každou třetí středu na křižovatce ulic U Rybníka a Nad
  Hruškou.
  d. Každou čtvrtou středu na křižovatce ulic Březiněveská a
  K Potoku.
  Upozornění: pokud jsou v kalendářním měsíci páté středy,
  není kontejner v takovém termínu umístěn.

 

 

banner pro sociální sítě KARANTENA_940X788-px_barva.png

banner pro sociální sítě NEJSME-v-karantene_940X788-px_barva.png

Proč třídit odpad?

Důvodů najdeme hned několik:
 • Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
 • Třídění ukládá zákon o odpadech.
 • Obec má v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM (viz. odkaz níže), která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz dostane zpátky.

 

Mimoto, pokud třídíte odpad, děláte vizitku sami sobě a naší zemi. Děkujeme za Váš pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.
 
Přehled svozu odpadu
 
  Netříděný (směsný) odpad: 1x týdně - vždy každé pondělí
  Tříděný odpad - perioda svozu tříděného odpadu se liší:  
 
Plasty:
1x týdně      (čtvrtek  a pátek zda je lichý nebo sudý týden)
 
Sklo:
1x měsíčně
 
Kovy:
1x měsíčně
 
Papír:
1x týdně  (úterý )
 
Tetra obaly:
1x měsíčně
 
Použitý jedlý olej:
5x ročně

Tříděný odpad je možno odkládat na 18 sběrných místech
seznam stanovišť rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.

Prosíme, neodkládejte odpad mimo kontejnery.

Co do kontejnerů patří a co ne?
(letáky společnosti EKO-KOM)
PET láhve
papír
sklo
Sběr plastů:
Do žlutých nádob můžete odložit: PET láhve od nápojů (prosím nezapomeňte je sešlápnout!) , plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Prosím nevhazujte: novodurové trubky, obaly nebezpečných látek(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.!)
 
Sběr papíru:
Do modrých nádob můžete odložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly(např. sáčky)
Prosím nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby!
 
Sběr skla:
Do zelených nádob můžete odložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
 
Sběr kovů:
Do šedých kontejnerů můžete odložit: prázdné obaly od konzerv, nápojových plechovek, tuby, uzávěry, víčka a alobal.
 
Sběr oleje: popelnice je umístěna v ulici K Potoku a ve sběrném dvoře
Popelnice na zbytky kuchyňských olejů naleznete v ulici K Potoku a ve sběrném dvoře Revoluční ulice. Oleje se musí do popelnice vkládat v plastových lahvích.
 
Nebezpečný odpad - co pokládáme za nebezpečný odpad? Baterie a akumulátory, lednice, televize, komponenty počítačů, olejové filtry, rozpouštědla, kyseliny, zásady fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy včetně tiskařských, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, odpad obsahující azbest, léky(mohou být odevzdány i v lékárnách), znečištěné textilie(např. hadry znečištěné olejem), brzdové kapaliny, odpadní syntetické chladicí a mrazicí prostředky, atd.) Odevzdat můžete i pneumatiky.
 
Svoz nebezpečného odpadu probíhá v obci Hovorčovice 2x ročně. Občané jsou v dostatečném časovém předstihu informováni o termínu svozu, prostřednictvím aktualit, letáčků a rozhlasu, který se vždy uskutečňuje v sobotu od 8 - 9 hod před budovou obecního úřadu.
 
Svoz
komunálního odpadu zajišťuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
www.avecz.cz

bezplatná informační linka:
800 118 800
Obec je členem systému EKO-KOM.              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jste nespokojeni s kvalitou vyvážení tříděného odpadu?
Nejdříve vždy kontaktujte obecní úřad.   Kontakt...
Máte nějaký dotaz nebo námět týkající se svozu odpadu?
Napište ho Výboru životního prostředí.   Kontakt...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Poslední úprava: 1.6.2018
   
   

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

hovorcovice_footer.png