SBĚRNÉ MÍSTO HOVORČOVICE

se nachází v bývalém areálu JZD, Revoluční ulice hned za základní školou.

SBĚRNÉ MÍSTO_PROVOZNÍ ŘÁD


 

 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA OD 1.4.2024

STŘEDA 17:00 - 19:00 hod

NEDĚLE 16:00 - 19:00 hod

  Upozorňujeme, že sběrné místo je určeno POUZE PRO TRVALE HLÁŠENÉ OBČANY. Trvalý pobyt se prokazuje platným občanským průkazem.


Od 1.3.2024 bude obnovena služba přistavování kontejneru na větve.

 • Kontejnery na bio odpad na mobilní místa budou přistavovány od 1.4.2024.
 • Ve středu 10.7.2024 nebude přistaven kontejner na větve v ul. Třeboradická. Náhradní termín bude 31.7.2024.

SVOZY BIOODADŮ ZE STANOVIŠŤ - od dubna do listopadu se
bude provádět svoz bioodpadů z jednotlivých stanovišť ka-
ždou středu od 16.00 do 17.30 hodin.
a. Každou první středu u kruhového objezdu – u ústí ulic
Povětrná a Rozmarná.
b. Každou druhou středu u parku na křižovatce ulic Nádraž-
ní a Třeboradická.
c. Každou třetí středu na křižovatce ulic U Rybníka a Nad
Hruškou.
d. Každou čtvrtou středu na křižovatce ulic Březiněveská a
K Potoku.
Upozornění: pokud jsou v kalendářním měsíci páté středy,
není kontejner v takovém termínu umístěn.

Sběrné místo a jeho využití se řídí aktuálně platnou Obecně závaznou vyhláškou Obce Hovorčovice.

Sběr použitého jedlého oleje - speciální popelnice ve sběrném dvoře a v ulici K Potoku. Oleje musí být vkládány do popelnice v plastových lahvích.

E-domek - ve sběrném dvoře je nový tzv. E-Domek, který je určený pro vyřazené elektrozařízení např.: vysloužilé TV, PC, monitory, veškerou spotřební elektroniku ( videa, DVD přehrávače, PC tiskárny), malé elektrospotřebiče (fény, mixéry apod.)

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Je svážen 2x ročně firmou AVE dle jejich termínu,

který je zveřejněn na webu a vývěskách obce.

Mezi nebezpečné odpady řadíme:

 • oleje průmyslové (minerální nebo syntetické)

 • rozpouštědla, kyseliny, zásady

 • odmašťovací přípravky

 • těkavé látky

 • fotochemikálie

 • pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství

 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 • baterie a akumulátory všeho druhu

 • barvy (vodou ředitelné je možno odevzat napřímo ve sběrném dvoře), laky, mořidla

 • tiskařské barvy, tonery (je možno odevzdat v podatelně pro recyklaci), inkousty do tiskáren

 • lepidla, pryskyřice

 • léčiva (prášky, masti, tinktury)

 • zdravotnický materiál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků)

 

Obec nezajišťuje likvidaci ETERNITU A ASFALTOVÝCH LEPENEK.

Odvoz těchto komodit zajišťuje firma AVE i soukromně pro občany na jejich náklady na tel.: 602 614 268.

 

 

 


 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

Dne 16.7. byly odevzdány nalezené???? KLÍČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM OD VOZU . Klíče byly nalezeny v ulici K REMÍZKU. Bližší informace na obecním úřadu Hovorčovice.

hovorcovice_footer.png