VÝBORY A KOMISE

Výbory zastupitelstva obce a jmenovaných komisí obecního úřadu na ustavujícím zastupitelstvu obce dne 1.11.2018 s přehledem členů:

Výbor kontrolní

předseda: Jan Šimánek
členové

Ing. Božena Adamová, Mgr. Hana Mufová

kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor finanční

předseda: Ing. Oldřich Lopata
členové:

Ing. Radek Lovětínský, Dr. Tomáš Bergman

kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor pro výstavbu a životní prostředí

předseda: Ladislav Češpiva
členové: Milan Kotva, Stanislav Muf, Josef Duben, Ing. Miroslav Bazika, Ing. Zdeněk Šťastný, Štefan Pecník
kontakt: vyborprovystavbu@hovorcovice.cz

Výbor pro školství a kulturu

předsedkyně: Ing. Jana Dubnová
členové: Mgr. Iveta Kameníková, Mgr. Klára Ondráčková, Mgr.A. Jana Šťastná, Jan Šimánek
kontakt:

ou@hovorcovice.cz

Výbor pro sociální záležitosti

předsedkyně: Mgr. Hana Mufová
členové: Dagmar Dobešová, Petra Hamerníková
kontakt: ou@hovorcovice.cz

Zastupitelstvo obce zřídilo, podle ust. § 53, odst. 3 z.č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ust. § 61 zákona o obcích (obecní zřízení), komisi pro projednávání přestupků Obce Hovorčovice.

Komise přestupková

Předseda: JUDr. Ing. Jan Matys
členové:

Ing. Oldřich Lopata, Ing. Igor Kukliš

kontakt: ou@hovorcovice.cz

 

hovorcovice_footer.png