VÝBORY A KOMISE

Výbory zastupitelstva obce a jmenovaných komisí obecního úřadu s přehledem členů

Výbor kontrolní

předseda: Jan Šimánek
členové Ing. Božena Adamová, Miroslav Provázek, Martin Kohlíček, Dr. Tomáš Bergman
kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor finanční

předseda: Ing. Igor Kukliš
členové: Radek Lovětínský, Lucie Rafajová, Dr. Tomáš Bergman, Miroslav Provázek
kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor pro výstavbu a životní prostředí

předseda: Ladislav Češpiva
členové: Milan Kotva, Stanislav Muf, Josef Duben, Ing. Miroslav Bazika, Ing. Zdeněk Šťastný, Štefan Pecník
kontakt: vyborprovystavbu@hovorcovice.cz


Zastupitelstvo obce zřídilo, podle ust. § 53, odst. 3 z.č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ust. § 61 zákona o obcích (obecní zřízení), komisi pro projednávání přestupků Obce Hovorčovice.

Komise přestupková

Předseda: JUDr.Ing.Jan Matys
členové:

Ing. Oldřich Lopata, Ing. Igor Kukliš

kontakt: ou@hovorcovice.cz

Komise pro zájmové aktivity a sociální problematiku v obci Hovorčovice

Předseda: Petra Hamerníková
členové:

Jitka Hodinková, Lucie Rafajová, Lucie Štěpánková, Dagmar Dobešová

kontakt:  ou@hovorcovice.cz

 

hovorcovice_footer.png