VÝBORY A KOMISE

Výbory zastupitelstva obce a jmenovaných komisí obecního úřadu na ustavujícím zastupitelstvu obce dne 1.11.2018 s přehledem členů:

Výbor kontrolní

předseda: Jan Šimánek
členové

Ing. Božena Adamová, Mgr. Hana Mufová

kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor finanční

předseda: Ing. Oldřich Lopata
členové:

Ing. Radek Lovětínský, Dr. Tomáš Bergman

kontakt: ou@hovorcovice.cz

Výbor pro výstavbu a životní prostředí

předseda: Ladislav Češpiva
členové: Milan Kotva, Stanislav Muf, Josef Duben, Ing. Miroslav Bazika, Ing. Zdeněk Šťastný, Štefan Pecník
kontakt:

ou@hovorcovice.cz

Výbor pro školství a kulturu

předsedkyně: Ing. Jana Dubnová
členové: Mgr. Iveta Kameníková, Mgr. Klára Ondráčková, Mgr.A. Jana Šťastná, Jan Šimánek
kontakt:

ou@hovorcovice.cz

Výbor pro sociální záležitosti

předsedkyně: Mgr. Hana Mufová
členové: Dagmar Dobešová, Petra Hamerníková
kontakt: ou@hovorcovice.cz

 

hovorcovice_footer.png