Výzvy občanům

 

1) Úklid a údržba pozemků ve Vašem vlastnictví

Vážení spoluobčané a vlastnící pozemků, vhledem k tomu, že se nám každoročně opakují stížnosti na neudržované pozemky, vás vyzýváme k dodržování následujících povinností:

  1. Podle ust. § 1013, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pro Vás vyplývá povinnost: „ …. zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikající na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku “. Především se jedná o neprováděné sekání trávy a náletových plevelů na pozemcích ve vašem vlastnictví. V případě nedodržení této povinnosti vám může být, na základě ustanovení § 91 e), zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění, uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

  1. Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 3 odst. 1 písm. a) je zakotvena povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Při porušení těchto povinností lze uložit dle tohoto zákona fyzickým osobám pokutu do výše 30.000,- Kč (§ 79b) a právnickým osobám pokutu do výše 500.000,- Kč (§ 79f ).

Upozorňujeme, že pokud bude zjištěno nedodržování výše uvedeného, bude obecní úřad nucen předat podnět na příslušný odbor životního prostředí k zahájení správního řízení pro nedodržení povinnosti vlastníka nebo uživatele pozemku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pozemky patřící do zemědělského půdního fondu či nikoli.

 

2) Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

Dne 16.7. byly odevzdány nalezené???? KLÍČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM OD VOZU . Klíče byly nalezeny v ulici K REMÍZKU. Bližší informace na obecním úřadu Hovorčovice.

hovorcovice_footer.png