PARK NA LÁNECH

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PARKU „NA LÁNECH“

 

Vážení návštěvníci,

tento park byl vybudován a dán Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vás a Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Užívání herních prvků je určeno pro děti ve věku 3–15 let. Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Pobyt v areálu parku je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší 18 let.

Herní plochy a prvky nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

 

          V parku platí zákaz:                        

                   

  • poškozování a znečisťování prostor, zařízení a vybavení

(v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)

  • volného pobíhání domácích zvířat                        

  • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

  • vjezdu motorových vozidel

  • stanování a rozdělávání ohňů

  • pořádání propagačních či reklamních akcí

  • vstupu na osázené plochy mimo trávníky

 

        Návštěvník je povinen:                        

 

  • respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště

  • chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky

  • dodržovat čistotu

 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 4, odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.

         

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení parku, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo správce parku.

                                                       

NÁVŠTĚVNÍ DOBA:

 

květen – září 8:00 - 22:00            říjen – duben 9:00 - 21:00

                     

            Správce parku:  Obec Hovorčovice      Telefon:  283 933 123  

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

                                                                                         

                 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ  112 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 OBECNÍ POLICIE 720 513 665 POLICIE ČR 158

 

 

Menu

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png