Aktuality


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 18.5.2017 od 7,30 - 13,30 hod

0717_2017.pdfPracovní příležitost v Hovorčovicích - pracovník skladu

INZERCE SKLAD.pdfCentrum volného času Měšice - senioři kurzy

CvČ Měšice senioři.pdfOznámení o plánovaném přerušení dodávce elektřiny 18.4.2017 od 7,30 - 15,30

110060538894-Hovorčovice_ohlášení.pdfObnova vedení vysokého napětí od 18.4. do 5.5.2017

V období od 18.4.2017 do  5.5.2017 bude probíhat obnova vedení VN v zastavěné části obce Hovorčovice.

Tato část bude komplikovaná jak pro nás z důvodů mnoha překážek při naší činnosti, tak i pro obyvatele dotčené části obce.

Po celou tuto dobu budou navíc u trafostanic Veleňská a IMPERA instalovány náhradní zdroje, neboť v této oblasti není jiná možnost zajištění dodávek elektrické energie.

Za dodavatele prací na stavbě slibuji, že se vynasnažíme abychom co možné nejvíce minimalizovali dopady naší činnosti na obyvatele obce.

Zároveň věřím v toleranci a pochopení při naší činnosti ze strany obyvatel i vedení obce.

V současné době provádíme přípravné práce: sondy v místech podzemních zařízení, instalace provizorních kotevních kostek, rozvozy a montáže stožárových konstrukcí. 

Pavel Vrána technik SMČ, AZ Elektrostav,a.s.Oznámení o plánovaném přerušení dodávce elektřiny v Hovorčovicíh 5.5.2017

Odstávka Hovorčovice 5.5.2017.pdfSbírka Diakonie Broumov 24.4. - 28.4.2017

Diakonie 24.4. - 28.4.2017.pdfUkliďme Česko - Jarní úklid v Hovorčovicíh sobota 8.4. od 9 hod

Připomínáme jarní úklid podél parovodu a okolí, který bude součástí celostátní akce Ukliďme Česko. Přijďte v hojném počtu!

Leták zde - Úklid 8.4.2017.pdfSběrná místa pro sběr biologických odpadů rostliného původu

Dnes začíná pravidelné přistavování kontejnerů na jednotlivá stanoviště spolu s otevřením sběrného místa  v Revoluční ulici (za základná školou) pro uložení bioodpadu. Rozmístění a časy naleznete v přiložené příloze, která je jinak stále umístěna v záložce Užitečné informace - Sběrné místo Hovorčovice.

Doplnění sběru biodpadů.pdfVýzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek

0594_2017 k vyvěšení.pdf
hovorcovice_footer.png