Aktuality


HRA SPOLKU FELIX LIBERI PRO DĚTI V HOVORČOVICÍCH

CESTA ZA POKLADEM.pdfInformace pro členy MO ČRS v obci

U příležitosti 135. výročí založení našeho spolku jsme pro vás připravili novou podobu internetových stránek Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy.

Novou tvář pražského webu jsme vytvářeli postupně už od začátku roku 2019.

Při zadání známé internetové adresy www.rybaripraha.cz se vám otevře obvyklá rubrika „Aktuality“ a po rozkliknutí jednotlivých titulků si můžete přečíst celou zprávu s aktuálními informacemi o činnosti našeho pražského rybářského spolku doplněnou příslušnými fotografiemi.

V horní liště naleznete sedm samostatných rubrik, z nichž dvě „Rybolov“ a „Aktivity“ mají své podrubriky.

V rubrice „O nás“ se snoubí historická data se současností a ve spodní části je tato stránka doplněna o dokumentární fotografie z činnosti pražského spolku.

 

Druhá rubrika zleva „Rybolovmá šest podrubrik:

První podrubrika „Aktuality“ zahrnuje ty nejzajímavější události počínaje výlovem největší přehradní nádrže v Praze ÚN Hostivař v říjnu 2010 a konče nejaktuálnějším sdělením o možnostech rybolovu na pražských vodách v současné době.

Druhou podrubrikou je „Rybářský řád“ obsahující pravidla výkonu rybářského práva na sportovních vodách ČRS Územního svazu města Prahy s příslušnými popisy rybářských revírů včetně dodatků upravujících bližší podmínky výkonu rybářského práva.

V třetí podrubrice „Jak se stát rybářem“ jsou uvedeny všechny aktivity potřebné k zahájení rybolovu.

Ve čtvrté podrubrice „Zarybnění“ jsou zveřejněny seznamy o průběžném zarybňování pražských sportovních vod od roku 2018.

V páté podrubrice „Hájení“ jsou vedeny záznamy o dočasných zákazech rybolovu na jednotlivých rybářských revírech a rybnících s lovem ryb na udici.

Poslední šestou podrubrikou rubriky „Rybolov“ je „Legislativa“ s právními předpisy na úseku rybářství doplněná o vnitrosvazové předpisy.

 

Ve třetí rubrice zleva „Aktivity“ naleznete podrubriky „Mládež“, „Brigády“, „Rybářské závody“ a „Fotogalerie“.

Ve čtvrté rubrice „Povolenky“ jsou vystaveny tabulky s přehledem členských poplatků a s cenami všech druhů pražských povolenek včetně informace o poskytování první povolenky pro děti do 15 ti let zdarma.

V páté rubrice „Revíry“ naleznete mapu rybářských revírů a rybníků s lovem ryb na udicí, které obhospodařuje ČRS Územní svaz města Prahy. U tekoucích vod jsou vyznačeny hranice rybářských revírů. 

V šesté rubrice „Místní organizace“ je seznam všech MO ČRS sdružených v ČRS Územním svazu města Prahy se všemi příslušnými dostupnými kontaktními údaji těchto organizací.

V poslední rubrice „Kontakt“ jsou základní kontaktní údaje vztahující se k sídlu pražské územní rybářské organizace s úředními hodinami a kontakty na členy výboru ČRS Územního svazu města Prahy, pracovníky sekretariátu ČRS ÚSMP, územní dozorčí komisi a vedoucí odborů a komisí společně s osobními profily jednotlivých činovníků. Stránka je opět zakončena dokumentárními fotografiemi sídla a okolí sídla pražské územní organizace Českého rybářského svazu.

 

Věříme, že na těchto nových internetových stránkách ČRS Územního svazu města Prahy naleznete bez dlouhého hledání všechny potřebné informace k výkonu rybářského práva na pražských sportovních vodách.

 

Za Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy

 

Ing. Karel Anders – předseda            Zdeněk Mužík – jednatelTisková zpráva Integrované dopravy Středočeského kraje

TZ-Testování.pdfOčkovací vakcíny informace

AstraZeneca.pdf

Comirnaty.pdf

Moderna.pdf

Zapojení praktických lékařů do očkování.pdfDětské hřiště v obci Hovorčovice

Obec Hovorčovice se po zralé úvaze rozhodla že nebude prozatím uzavírat dětská hřiště v souvislosti se současnými vládními opatřeními spojenými s nemocí COVID. Nicméně apelujeme na zdravý rozum rodičů, kteří tato hřiště se svými dětmi navštěvují a žádáme je o dodržování minimálních odstupů, nošení potřebné ochrany dýchacích cest a dodržování dalších hygienických opatření.Výzva starosty obce

Vážení spoluobčané,

obracím se Vás s velkou prosbou nejen vedení obce ale i sám za sebe jako vašeho spoluobčana.

Včera skončil třetí den mimořádných opatření a před sebou máme ještě , doufejme, že jen, osmnáct dní..

Uplynulé tři dny bohužel ukázaly, že  nařízení vlády k pohybu mimo své bydliště v obci  s respirátory je velkou většinou našich občanů ignorován.

Tímto přístupem, pak celý systém opatření postrádá smysl.

Nechce se mi věřit, že si  tuto skutečnost neuvědomujete. Tím, že své děti pouštíte do prostor obce bez respirátorů, sami se stýkáte bez těchto pomůcek, dokonce ve velkých skupinách, podvádíte především sami sebe  a hlavně tím nikomu a ničemu nepomáháte, naopak!

Opatření vlády prioritně počítá právě s dodržováním tohoto opatření, aby se růst nákazy zastavil.

Prosím , zamyslete se nad uvedeným. Bez osobní odpovědnosti každého z Vás se situace nejen v naší obci nezmění. Přehledy o počtu nemocných v obci , které denně dostáváme, jsou jasná a zatím potvrzují celostátní vývoj epidemie.

Prosím, zkuste změnit své chování. Prosím projevte nošením respirátorů ohleduplnost k ostatním spoluobčanům.

Vážení spoluobčané, věřím Vám, zkuste vydržet.

Váš starosta    

  

 Nová otevírací doba od neděle 7.3.2021 na sběrném místě

Od neděle 7.3.2021 bude otevřeno sběrné místo v neděli od 13 do 16 hodin.

Ve středu zůstává otevírací doba stejná od 17 do 19 hodin.Omezení veřejné dopravy od 7.3.2021

Dle sdělení KUSK od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.
Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka.
Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png