PROHLÁŠENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 8.4.2020Vážení spoluobčané,
I přesto, že dochází k zmírnění nárůstu nemocných koronavirem a také k
postupnému zmírňování opatření, stále platí zákaz volného pohybu osob na
veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, dodržování rozestupů a zákaz pohybu
ve skupinách. Připomínáme Vám tyto skutečnosti a žádáme Vás o jejich
přísné dodržování zejména v následujících dnech svátků jara, kdy je nutné si
odpustit i tradiční koledování a návštěvy.

K tomuto upozornění nás vede, opětovné nedodržování uvedených pravidel
některými občany, zejména pak při nákupu piva z restaurací přes ulici, či v
prodejnách potravin a jeho konzumaci v blízkosti restaurací, prodejny, či
na veřejnosti. Tím samozřejmě jsou porušována příslušná opatření a dochází
k ohrožení ostatních občanů i předpokladu zhoršení stavu v naší obci.

Obec na základě svých zjištění i stížností občanů byla nucena přijmout
opatření, kdy bude toto chování monitorováno a případně i sankcionováno.
Jedná se o opatření, které považujeme za nezbytné směrem k neukázněným a
nutné k ochraně V zdraví nás ostatních.

Váš obecní úřad.


hovorcovice_footer.png