Návrh železničního jízdního řádu pro období 2015-2016Nový návrh jízdních řádů pro období 31.12.2015 až 10.12.2016 naleznete na internetových stránkách KÚSK v sekci Doprva - Veřejná doprava - Jízdní řády drážní dopravy nebo na odkazu:

www.kr-stredocesky.cz/documents/14450/383946/Navrh_zeleznicniho_JR_2015_2016.pdf/eaa2f397-cb20-49be-99b0-504cfedf95b6

Pro veřejnost byla zřízena speciální mailová adresa pro zasílání připomínek a požadavků, do 27.7.2015:

jr-vlaky@kr-s.cz


hovorcovice_footer.png