Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
od


do

č. 2/2001, o obecní policii

11.9.2001 neurčeno

č. 3/2001 o místních poplatcích

(za odstraňování komunálních odpadů)

1.1.2002 neurčeno
č. 4/2001 o nakládání s odpady
(o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem)
1.1.2002 neurčeno
č. 1/2004, o místních poplatcích
(ze psů, za užívání veřejného prostranství,  ze vstupného, za ubytovací kapacity, za výherní hrací přístroj)
1.7.2004 neurčeno
č. 2/2004 (novela vyhlášky č. 3/2001)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1.1.2005 31.12.2005
     

Usnesení zastupitelstva a zápisy z jednání

 • Zápisy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Hovorčovice pro občany obce,
  fyzické osoby vlastnící nemovitosti na území obce a cizí státní příslušníky, kteří mají pobyt na území obce - v úřední dny.
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou vždy vyvěšeny nejen na úředních deskách ( na zastávce autobusu a u OÚ ), ale i na elektronické úřední desce na těchto stránkách.

Oznámení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

hovorcovice_footer.png