Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška Vyvěšeno Sejmuto
č.5/2007 o hospodaření se splaškovými odpadními vodami 19.12.07 3.1.08
č.6/2007 o podmínkách pro užívání komunikací a jiných veřejných prostranství při provádění staveb na území obce Hovorčovice 19.12.07 3.1.08
č.7/2007 o místních poplatcích 19.12.07 3.1.08


Programy zasedání zastupitelstva obce a usnesení zastupitelstva obce

Program Vyvěšeno Sejmuto
Usnesení č. 9/2007 ze dne 13.12.2007 17.12.07 2.1.08
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.12.2007 5.12.07 13.12.07
Usnesení č. 8/2007 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 1.11.2007 8.11.07 23.11.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1.11.2007 24.10.07 2.11.07
Usnesení č. 7/2007 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 1.října 2007 4.10.07 19.10.07
Program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.10.2007 21.9.07 3.10.07
Usnesení č. 6/2007 ze dne 6.9.2007 12.9.07 1.10.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.9.2007 29.8.07 7.9.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4.7.2007 26.6.07 10.7.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.6.2007 13.6.07 25.6.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26.4.2007 18.4.07 27.4.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.3.2007 21.3.07 1.4.07
Usnesení č.01/2007 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 15.února 2007 21.2.07 7.3.07
Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.2.2007 8.2.07 16.2.07

Oznámení, výzvy

Upozornění

Obecní úřad Líbeznice  

oznamuje, že STAVEBNÍ ÚŘAD v Líbeznicích bude z technických důvodů dne 31.12.2007 (pondělí) zcela UZAVŘEN. V dopoledních hodinách (8:00 - 12:00 hodin) bude pro případná podání otevřena podatelna v budově obecního úřadu č.p. 43. Děkujeme za pochopení.

28.11.07

Finanční úřad V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Boleslavská 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

OZNAMUJE,

že od 1.1.2008 dojde ke změně úředních hodin podatelny a to následujícím způsobem:

Pondělí   8:00 - 17:00                                                                  Úterý      8:00 - 15:30                                                                  Středa    8:00 - 17:00                                                                 Čtvrtek   8:00 - 15:30                                                                       Pátek     8:00 - 14:30  

 

Hledám osobní asistentku

Hledám osobní asistentku - Eva, vozíčkářka, 53 let, DPS Hovorčovice. Potřebuji zajistit pravidelnou péči, asistenci (placenou) při běžných činnostech (pomoc při hygieně, oblékání, úklidu, apod.) každý den i v sobotu a v neděli. Nejlépe z Hovorčovic nebo blízkého okolí.

V případě zájmu poskytnu blližší informace na tel.: 602 344 530. Děkuji.

12.11.07

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN AGENDY OVĚŘOVÁNÍ - POKLADNY - EVIDENCE OBYVATEL

Z provozních důvodů se od středy 7.11.2007 mění úřední hodiny pro ověřování, přihlášek k trvalému pobytu a pokladny. Změna se týká pouze dopoledních hodin a bude do odvolání.


PONDĚLÍ A STŘEDA

od 7:30 hod. – 10:30 hod., od 12:30 hod. – 17:00 hod.

5.11.07
V pondělí 29.10.2007 budou zahájeny stavební práce na křižovatce komunikací ul. Dlouhá a ul. Souběžná a v ul. Souběžná mezi ul. Dlouhou a ul. Březiněveskou. (Staveniště bylo dodav. spol. předáno dne 25.10.2007).  
Sběrné místo - upozorňujeme na změnu provozní doby          sběrného místa. Otevřeno je v neděli, od 14:00 do 16:00 hodin, tak jak již bylo oznámeno na úřední desce a webových stránkách. 02.12.2007 bude sběrné místo otevřeno naposledy v tomto roce. S příchodem jara bude opět otevřeno. Datum otevření vám bude včas oznámen. 26.10.07
Obecní úřad Hovorčovice prodá kopírovací stroj typ Toshiba 1650, neservisovaný. Minimální cena 3.000,- Kč. Bližší informace získáte na podatelně obecního úřadu nebo na telefonním čísle 283933123. Termín pro podání nabídek: 07.11.2007. 26.10.07
Obecní úřad Líbeznice_Oznámení o zahájení stavebního řízení spojeného s projednáním změny územního rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání_č.j.01012/07/SÚ/2
24.10.07
Městský úřad Brandýs nad Labem_Informace k  vymezení zastavěného území 24.10.07
Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody 24.10.07

Žádost o pomoc - 22.2.2007

Obecní úřad stojí před problémem, jak levně zajistit inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum potřebný pro návrh konstrukcí vozovek a odvodnění komunikací.

Obracíme se proto na všechny pamětníky, kteří si vzpomenou, jak kopali základy, sklepy nebo kanalizaci, a na všechny majitele studní s prosbou o poskytnutí informací – jakýmkoliv způsobem (osobně, poštou, mailem, telefonem, lístkem do schránky).

Zajímá nás:

- místo: nejlépe číslo parcely, ale stačí přibližně – např. název ulice a označení světové strany;
- mocnost (hloubka) vrstev a jejich přibližné určení: např. černozem 60 cm, pod tím 
- žlutka nebo jíl nebo skála apod.;
- hloubka podzemní vody, když se kopalo, a hloubka hladiny vody ve studni, nejlépe i s kolísáním za sucha – za dešťů.
Každý dílčí údaj bude vítán.

26.4.07
Informace SÚ Líbeznice o rozdělení kompetencí dle nového stavebního zákona.
(č. 183/2006 Sb. platného od 1.1.2007) 11.1.2007
11.1.07

Výzva k občanům

V poslední době se zvýšily případy ničení obecního majetku. Dochází zejména ke krádežím kanalizačních mříží a poklopů (cena nové mříže je více než 2.000 Kč). Dále dochází k ničení železniční zastávky, dlaždic chodníku u rybníka, lamp veřejného osvětlení apod. Žádáme vás proto o spolupráci při ochraně majetku, který slouží nám všem. Jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatelů ihned hlaste na obecním úřadě nebo Polici ČR, která případy krádeží a vandalismu řeší. 11.1.2007

11.1.07
Základní poplatky v roce 2007 - informační leták 7.1.2007

Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Vyhláška Městský úřad Brandýs n.Labem - Stará Boleslav odb. životního prostředí č.j.100/75561/2007 Pozvánka k ústnímu jednání Real Point s.r.o. kanalizacní stoka na pozemcích parc.c.74/15,74/167,74/1 v k.ú.Hovorčovice 10.12.07 7.1.2008
Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n.Labem č.j.2007/76718-140 30.11.2007 13.12.2007
Oznámení o veřejném projednání návrhu změn č.1 Územního plánu obce Měšice
19.11.07 13.12.07
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání zastavěného území obce Hovorčovice č.j.2007/-140 2.11.07 19.11.07
Mapa vymezení zastavěného území    
Veřejná vyhláška_Obecní úřad Hovorčovice_Oznámení o uložení písemnosti - p. Vladislav Bureš, č.j.106-10-2007 EO 12.10.07 19.10.07
Hlavní město Praha_Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce "Prognoza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze" 3.9.07 21.9.07
Informace o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007" 3.9.07 21.9.07
Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemností vydaných FÚ Neratovice Miloš Pechar 22.8.07 7.9.07
Územního plánu sídelního útvaru hl.města Prahy Z 1439/00 UP SÚ HMP 22.8.07 7.9.07
Veřejná vyhláška Správní řízení, č.j.547-06-2007-EO Trefný Ivan 21.8.07 7.9.07
Veřejná vyhláška FÚ Neratovice Oznámení o uložení písemností č.j.28865/07/045970/4886 a 28864/07/045970/4886 Miloš Pechar 20.8.07 7.9.07
Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice č.j.FO/13405/2007/Ste Věra Bicková Hovorčovice 523 20.8.07 7.9.07
Usnesení Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město Dražební vyhláška 13.8.07 28.8.07
Nařízení krajské veterinární správy pro středočeský kraj č.7/2007 13.8.07 28.8.07
Návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy 7.8.07 3.9.07
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl.města Prahy 7.8.07 3.9.07
Rozhodnutí č.j.00595/07/S/3 Mykhaylo Kerkalo 7.8.07 22.8.07
Rozhodnutí Územní rozhodnutí č.j.00596/07/SÚ/3 Mykhaylo Kerkalo 7.8.07 22.8.07

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území obce Hovorčovice a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Mapka k této vyhlášce - 1. a 2. část

Mapka k této vyhlášce je též k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na úřední desce obecního úřadu.

29.6.07 6.8.07
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 29.6.07 13.7.07
Vyhláška Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 29.6.07 13.7.07
Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti č.j.FO/2791/2007/Ste,FO/2791/2007/Ste-1 Věra Bicková 29.6.07 13.7.07
Vyhláška Finanční úřad Benešov uložení písemností pod č.j.18084/07/021960/4852 a č.j.18212/07/021960/4852 Vít Rosberg 29.6.07 13.7.07
Veřejná vyhláška Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník č.j.100/37996/2007/L 8.6.07 26.6.07
Vyhlaska stavebniho uradu v Libeznich Rozhodnuti c.j.00357/07/SU/2 20.4.07 11.5.07
Vyhlaska Oznameni o spojeni uzemniho a stavebniho rizeni, zahajeni spolecneho rizeni a pozvani k verejnemu ustnimu jednani c.j.00357/07/SU/1 4.4.07 19.4.07
Vyhlaska Pozvani k ustnimu jednani c.j.100/12675/2007-pozv 4.4.07 12.4.07
Verejna vyhlaska - oznameni o ulozeni pisemnosti Obecni urad Hovorcovice c.j. 011-03-2007-EO 3.4.07 16.4.07
Verejna vyhlaska - oznameni o ulozeni pisemnosti c.j.77990/07/057921/1057 22.3.07 6.4.07
Verejna vyhlaska-oznameni o projednani navrhu zadani zmeny Z2000/00 (Národní knihovna) 12.3.07 18.4.07
Verejna vyhlaska-oznameni, o verejnem projednani konceptu zmeny, vcetne SEA, Uzemniho planu sidelniho utvaru hl.m.Prahy 7.3.07 18.4.07
Pozvánka k ústnímu jednání na 8.3.2007 28.2.07 9.3.07
hovorcovice_footer.png