POPLATKY A SLUŽBY PRO ROK 2022
 
 
 
Osoba trvale hlášena v obci ...................................................           800,- Kč
(bez vyjímky pro osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec)
 
Cizinci  s trv. nebo přechodným pob. na dobu delší než 90 dnů......   800,- Kč
 
Rekreační objekt bez trvalého pobytu vlastníka nemovitosti  ........    800,- Kč
 
Rekreační objekt, kde majitel je trvale hlášen v obci
(objekt není pronajímán).................................................................   800,- Kč
 
Svoz komunálního odpadu je vždy v pondělí od časných ranních hodin.
 
 
Kontejner na bio je přistavován zdarma, od března do listopadu, pro objednání na tel: 723 450 618

Majetková správa:       Hana Tabáčková         majetkovasprava@hovorcovice.cz

PSI
1 pes ............................................................... 400,- Kč
Občané nad 65 let ........................................... 200,- Kč/1 pes
 
Při bezhotovostním převodu peněž za místní poplatky používejte následující variabilní symboly:
 
svoz komunálního odpadu      VS 1337 + číslo popisné
svoz bioodpadu                     VS 1338 + číslo popisné
pes                                       VS 1341 + číslo popisné
 
Číslo účtu: 5621201/0100.

PLACENÉ SVOZY BIO POPELNIC

120L (18 svozů)................538,- Kč

240L (18 svozů).................911,- Kč

Kalendář svozu bioodpadu_Hovorčovice_2022

TABULKA SVOZŮ 2022

 

Oznámení ceny vodného pro rok 2022

Oznámení ceny stočného pro rok 2022

 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za lůžko a den …………….............................................................   21,- Kč
 
 
 

Využívání služeb veřejné internetové stanice

Pro trvale hlášené občany v naší obci je užívání internetu zdarma.
Pro nehlášené občany platí následující ceny:
Minimální doba – 15 min ................................................................ 12,- Kč
1 hod ........................................................................................ .. 30,- Kč
každou další započatou hodinu 18,- Kč navíc.
 
Ceny kopírování:
 1xA4 ......................................................................................... 3,-    Kč
od 10ti stran ................................................................................ 2,40-Kč
1x A4 oboustranně......................................................................... 4,20-Kč
od 10ti stran ........................................................................... ......3,60-Kč
 1x A3 .......................................................................................... 6,-    Kč
od 10ti stran .................................................................................  4,80-Kč
1x A3 oboustranně .......................................................................... 8,40-Kč
od 10ti stran .................................................................................   6,60-Kč
 
 
Ověřování dokumentů ...............................................    30,- Kč/stránka
Ověřování podpisů ....................................................     30,- Kč/podpis
Výpis z rejstříku trestů................................................. 100,- Kč/výpis
Výpis z katastru nemovitostí ........................................100,- Kč/strana       

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 pošta Měšice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 311 230 645
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png