POPLATKY A SLUŽBY PRO ROK 2023
 
 
Poslední termín úhrady poplatků je 31. března 2023
 
Osoba trvale hlášena v obci ...................................................           1.000,- Kč
(bez vyjímky pro osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec)
 
Cizinci  s trv. nebo přechodným pob. na dobu delší než 90 dnů......   1.000,- Kč
 
Rekreační objekt bez trvalého pobytu vlastníka nemovitosti  ........    1.000,- Kč
 
 
 
Svoz komunálního odpadu je vždy v pondělí od časných ranních hodin.
 
 
Kontejner na listí nebo větve je přistavován zdarma, od března do listopadu, pro objednání na tel:
723 450 618.

Kontejner bude přistaven pouze v případě, že bude zcela naplněn.


Upozorňujeme, že z důvodu dovolené nebudou přistavovány kontejnery na větve od 28.8. - 4.9.2023.


 

Majetková správa:       Štefan Pecník         majetkovasprava@hovorcovice.cz

PSI
1 pes ............................................................... 400,- Kč
Občané nad 65 let ........................................... 200,- Kč/1 pes
 
Při bezhotovostním převodu peněž za místní poplatky používejte následující variabilní symboly:
 
svoz komunálního odpadu      VS 1337 + číslo popisné
svoz bioodpadu                     VS 1338 + číslo popisné
pes                                       VS 1341 + číslo popisné
 
Číslo účtu: 5621201/0100.
 
Při platbě na účet si prosím vyzvedněte známky na popelnice na podatelně v otevírací době obecního úřadu. Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit, po telefonické domluvě vám může být známka vhozena do poštovní schránky.

PLACENÉ SVOZY BIO POPELNIC

120l (18 svozů)....................647,- Kč

240l (18 svozů).................1.096,- Kč

 

BIOODPAD 2023_SVOZY.pdf

Kalendář svozu 2023_Hovorčovice_SKO.pdf

 

 

Oznámení ceny vodného pro rok 2023

 

Oznámení ceny stočného pro rok 2023

 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za lůžko a den …………….............................................................   21,- Kč
 
 
 

Využívání služeb veřejné internetové stanice

Pro trvale hlášené občany v naší obci je užívání internetu zdarma.
Pro nehlášené občany platí následující ceny:
Minimální doba – 15 min ................................................................ 12,- Kč
1 hod ........................................................................................ .. 30,- Kč
každou další započatou hodinu 18,- Kč navíc.
 
Ceny kopírování:
 1xA4 ......................................................................................... 3,-    Kč
od 10ti stran ................................................................................ 2,40-Kč
1x A4 oboustranně......................................................................... 4,20-Kč
od 10ti stran ........................................................................... ......3,60-Kč
 1x A3 .......................................................................................... 6,-    Kč
od 10ti stran .................................................................................  4,80-Kč
1x A3 oboustranně .......................................................................... 8,40-Kč
od 10ti stran .................................................................................   6,60-Kč
 
 
Ověřování dokumentů ...............................................    30,- Kč/stránka
Ověřování podpisů ....................................................     30,- Kč/podpis
Výpis z rejstříku trestů................................................. 100,- Kč/výpis
Výpis z katastru nemovitostí ........................................100,- Kč/strana       

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png