POPLATKY A SLUŽBY PRO ROK 2019
 splatnost do 31.3.2019
 
POPELNICE (orientační ceník - dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018)
Osoba trvale hlášena v obci ......................................................... ....500,- Kč
(bez vyjímky pro osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec)
NOVĚ!!! Cizinci  s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů
.....................................................................................................500,- Kč
Rekreační objekt bez trvalého pobytu vlastníka nemovitosti  .................1000,- Kč
Rekreační objekt, kde majitel je trvale hlášen v obci (objekt není pronajímán)...... .....................................................................................................500,- Kč
 
Svoz komunálního odpadu je vždy v pondělí od časných ranních hodin.
 
Pravidelný svoz bude i na Velikonoční pondělí.
 
NÁLEPKY na popelnice pro směsný odpad i bioodpad jsou k dostání   na OÚ Hovorčovice
 
Cena ze svoz 120l bio nádoby ........................439,-  (+ pronájem 266,- Kč)
Cena za svoz 240l bio nádoby ........................750,- (+ pronájem 315,- Kč)
 
 
PSI
1 pes ............................................................... 400,- Kč
Důchodci .......................................................... 200,- Kč/1 pes
 
Při bezhotovostním převodu peněž za místní poplatky používejte následující variabilní symboly:
 
svoz komunálního odpadu      VS 1337 + číslo popisné
svoz bioodpadu                     VS 1338 + číslo popisné
pes                                       VS 1341 + číslo popisné
 
Číslo účtu: 5621201/0100.

 Kalkulace ceny vodného pro rok 2019

Kalkulace ceny stočného pro rok 2019

 
 
NA OBECNÍM ÚŘADĚ JSOU DÁLE K DISPOZICI
Kompostovatelné pytle (trvale hlášení občané).......................  ............. 30,- Kč
Pytel 120l na komunální odpad AVE ..................................................... 30,- Kč
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za lůžko a den …………….......................................................................  6,- Kč
(viz. Vyhláška obce č. 2/2013 o místních poplatcích)
 
OSTATNÍ POPLATKY A SLUŽBY

Využívání služeb veřejné internetové stanice

Pro trvale hlášené občany v naší obci je užívání internetu zdarma.
Pro nehlášené občany platí následující ceny:
Minimální doba – 15 min ................................................................ 12,- Kč
1 hod ........................................................................................ .. 30,- Kč
každou další započatou hodinu 18,- Kč navíc.
 
Ceny kopírování:
 1xA4 ......................................................................................... 3,-    Kč
od 10ti stran ................................................................................ 2,40-Kč
1x A4 oboustranně......................................................................... 4,20-Kč
od 10ti stran ........................................................................... ......3,60-Kč
 1x A3 .......................................................................................... 6,-    Kč
od 10ti stran .................................................................................  4,80-Kč
1x A3 oboustranně .......................................................................... 8,40-Kč
od 10ti stran .................................................................................   6,60-Kč
 
 
Ověřování dokumentů ...............................................    30,- Kč/stránka
Ověřování podpisů ....................................................     30,- Kč/podpis
Výpis z rejstříku trestů................................................. 100,- Kč/výpis
Výpis z katastru nemovitostí ........................................100,- Kč/strana       
hovorcovice_footer.png