POPLATKY A SLUŽBY PRO ROK 2020
 
POPELNICE (orientační ceník - dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019)
Osoba trvale hlášena v obci ......................................................... ....600,- Kč
(bez vyjímky pro osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec)
NOVĚ!!! Cizinci  s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů
..................................................................................................... 600,- Kč
Rekreační objekt bez trvalého pobytu vlastníka nemovitosti  .................1000,- Kč
Rekreační objekt, kde majitel je trvale hlášen v obci (objekt není pronajímán)...... .....................................................................................................600,- Kč
 
Svoz komunálního odpadu je vždy v pondělí od časných ranních hodin.
 
 
NÁLEPKY na popelnice pro směsný odpad i bioodpad jsou k dostání   na OÚ Hovorčovice
 
Cena ze svoz 120l bio nádoby ........................461,- 
Cena za svoz 240l bio nádoby ........................788,-
 
 
 

Majetková správa:       Hana Tabáčková         majetkovasprava@hovorcovice.cz

 

Pracovníci údržby obce (kontejner na bio):    tel.      723 450 618

 

 
PSI
1 pes ............................................................... 400,- Kč
Občané nad 65 let ........................................... 200,- Kč/1 pes
 
Při bezhotovostním převodu peněž za místní poplatky používejte následující variabilní symboly:
 
svoz komunálního odpadu      VS 1337 + číslo popisné
svoz bioodpadu                     VS 1338 + číslo popisné
pes                                       VS 1341 + číslo popisné
 
Číslo účtu: 5621201/0100.

Oznámení cen vodného pro rok 2020 - Vodárny Kladno-Mělník

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 Středočeské vodárny, a.s.

Oznámení cen stočného pro rok 2020 - VaK Zápy

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 VaK Zápy

 

 

 
 
NA OBECNÍM ÚŘADĚ JSOU DÁLE K DISPOZICI
Kompostovatelné pytle (trvale hlášení občané).......................  ............. 30,- Kč
Pytel 120l na komunální odpad AVE ..................................................... 30,- Kč
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za lůžko a den …………….......................................................................  6,- Kč
(viz. Vyhláška obce č. 2/2013 o místních poplatcích)
 
OSTATNÍ POPLATKY A SLUŽBY

Využívání služeb veřejné internetové stanice

Pro trvale hlášené občany v naší obci je užívání internetu zdarma.
Pro nehlášené občany platí následující ceny:
Minimální doba – 15 min ................................................................ 12,- Kč
1 hod ........................................................................................ .. 30,- Kč
každou další započatou hodinu 18,- Kč navíc.
 
Ceny kopírování:
 1xA4 ......................................................................................... 3,-    Kč
od 10ti stran ................................................................................ 2,40-Kč
1x A4 oboustranně......................................................................... 4,20-Kč
od 10ti stran ........................................................................... ......3,60-Kč
 1x A3 .......................................................................................... 6,-    Kč
od 10ti stran .................................................................................  4,80-Kč
1x A3 oboustranně .......................................................................... 8,40-Kč
od 10ti stran .................................................................................   6,60-Kč
 
 
Ověřování dokumentů ...............................................    30,- Kč/stránka
Ověřování podpisů ....................................................     30,- Kč/podpis
Výpis z rejstříku trestů................................................. 100,- Kč/výpis
Výpis z katastru nemovitostí ........................................100,- Kč/strana       

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 pošta Měšice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 311 230 645
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png