VÝVOJ PROJEKTU OTEVŘENÍ ZŠ HOVORČOVICE

------------------------------------------------------------------

  • Leden 2014 - zastupitelstvo schválilo záměr výstavby a rozšíření ZŠ v obci Hovorčovice,

 

  • Únor 2014 – probíhá výběrové řízení za zpracovatele projektu nové ZŠ v Hovorčovicích, komise vybírá architektonický návrh a nabídku architekta Ondřeje Tučka,

 

  • Březen  –  červen 2014 – příprava projektové dokumentace a žádosti o stavební povolení,

 

  • Červen 2014 – příprava a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí z programu na podporu regionálních škol v okolí velkých měst,

 

  • Červenec  2014 – podání žádosti o stavební povolení, schválení změny zřizovací listiny MŠ: změna názvu na ZŠ a MŠ Hovorčovice, rozšíření činnosti i na základní vzdělávání, změna sídla,

 

  • Srpen 2014 – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce a rozšíření ZŠ, získání dotace z Ministerstva financí ve výši 15 mil Kč,

 

  • Září 2014 – výběr dodavatele stavby (firma KAZIKO, a.s.), příprava a podání žádosti na zápis ZŠ Hovorčovice do rejstříku základních škol Ministerstva školství,

 

  • Říjen 2014 – předání stavby dodavateli, firmě KAZIKO, a.s., příprava a zveřejnění rubriky věnované ZŠ Hovorčovice na internetových stránkách obce.

 

-----------------------------------------------------------------

VYŠLO V HOVORČOVICKÉM ZPRAVODAJI…

 

Zpravodaj 2014 č.4 - celek[1].pdf

Zpravodaj č 3-2014.pdf

 

hovorcovice_footer.png