Vánoční stromky likvidaceSBĚR A LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vánoční stromky umísťujte ke kontejnerům s tříděným odpadem tak, aby neomezovaly přístup ke kontejnerům nebo průjezd v okolí.
Pracovníci obce je budou průběžně svážet a likvidovat štěpkováním, proto je také nevozte do sběrného dvora nebo za ČOV Hovorčovice.

hovorcovice_footer.png