Vánoční stromky je možné v průběhu ledna odkládat na místa tříděného odpadu (kontejnerová stání).

Stromky odkládejte tak, aby nepřekážely chodcům, dopravním prostředkům a aby ostatním občanům nebylo omezeno využití nádob na vytříděný odpad.

Pracovníci obce je budou průběžně odvážet.