Upozornění na pohyb kolem staveniště pavilonu II. stupně základní školyRádi bychom touto cestou upozornili především rodiče školáků a jejich děti, ale také ostatní občany, aby při cestě ke škole nepoužívali komunikaci v ulici Revoluční v prostoru stavby (podél oplocení staveniště) a volili z bezpečnostních důvodů trasu parkem (zvaným “Palouk”) nebo po chodníčku mezi staveništěm a rybníkem a pak ulicí U Rybníka.

Do ulice Revoluční je situován výjezd staveništní techniky z prostoru stavby, profil silnice je stavbou zúžený a pro pohyb chodců může být nebezpečný. Činíme tak na žádost zhotovitele a zcela se s jeho obavami, aby se nestalo neštěstí, ztotožňujeme.


hovorcovice_footer.png