Sbírka pro Diakonii Broumov - březen 2020Během celého měsíce března můžete nosit zabalené věci na obecní úřad, jedná se i o věci, které nejdou dát do kontejnerů na textil. Z tohoto důvodu se také připojujeme ke sbírce.
Jen prosíme spoluobčany, aby nosili nepoškozené věci, nerozbité hračky apod., které budou moci být ihned k použití pro potřebné. Děkujeme .
DIAKONIE SBÍRKA.jpg

hovorcovice_footer.png