Obnova vedení vysokého napětí od 18.4. do 5.5.2017V období od 18.4.2017 do  5.5.2017 bude probíhat obnova vedení VN v zastavěné části obce Hovorčovice.

Tato část bude komplikovaná jak pro nás z důvodů mnoha překážek při naší činnosti, tak i pro obyvatele dotčené části obce.

Po celou tuto dobu budou navíc u trafostanic Veleňská a IMPERA instalovány náhradní zdroje, neboť v této oblasti není jiná možnost zajištění dodávek elektrické energie.

Za dodavatele prací na stavbě slibuji, že se vynasnažíme abychom co možné nejvíce minimalizovali dopady naší činnosti na obyvatele obce.

Zároveň věřím v toleranci a pochopení při naší činnosti ze strany obyvatel i vedení obce.

V současné době provádíme přípravné práce: sondy v místech podzemních zařízení, instalace provizorních kotevních kostek, rozvozy a montáže stožárových konstrukcí. 

Pavel Vrána technik SMČ, AZ Elektrostav,a.s.


hovorcovice_footer.png