Nové kontejnery na kov v naší obciDle nově schválené Přílohy OZV č. 1/2015, platné od 1.1.2018, byly nově v naší obci rozmístěny kontejnery na kov.

Celkem bude na zkušební dobu rozmístěno 7 kontejnerů s tím, že nyní je jich 5 a zbylé dva budou dodány do konce měsíce.  Do těchto kontejnerů se vhazují pouze prázdné obaly—konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry,víčka a alobal.

Seznam stanovišť kontejnery KOV od 1.1.2018.pdf

Jak vypadá nový kontejner       Co patří do kontejneru na kov


hovorcovice_footer.png