Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Hovorčovice

OZV 1_2015.pdf


hovorcovice_footer.png