Možnost pronájmu prostor objektu v obci Bašť od léta 2019Komunitní centrum v Bašti _pronájem prostor.jpg

V nově zrekostruovaných prostorách komunitního centra, samostatného objektu U Oličů v Bašti, bude od léta 2019 možnost pronájmu těchto prostor.

Pronájem lze uskutečnit pro účely poskytování nabídky soustavného neformálního nekomerčního vzdělávání pro děti, rodiny, rodiče na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, seniory a postižené.

Bližší informace a podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce obce Bašť od 5.dubna 2019 .


hovorcovice_footer.png