Falešní polelářiFirma AVE CZ  nás informovala a upozornila na jednání podvodníků, které v posledních týdnech museli řešit. Bohužel se objevují případy falešných popelářů, kteří obchází domy a vybírají buď hotovost na charitu nebo rozdávají PFka a požadují za ně alkohol. Tyto případy se objevily v Šestajovicích a Nehvizdech, vše bylo předáno Policii ČR.

Dále nás informovali, že žádný ze zaměstnanců AVE CZ NESMÍ přebírat od občanů hotovost a nerozdávají PFka, ani známky na popelnice. Pokud se někdo s těmito podvodníky setká, ať neprodleně informuje Policii ČR.


hovorcovice_footer.png