SBĚRNÉ MÍSTO HOVORČOVICE

se nachází v bývalém areálu JZD, Revoluční ulice hned za základní školou.

 Otevřeno je každou

NEDĚLI  14 -16 hod

STŘEDU 16,30 - 17,45 hod pro bioodpad

 

BIOODPAD JE UKLÁDÁN ZDARMA a MŮŽE BÝT PŘIVEZEN V PYTLÍCH, POPELNICÍCH, NA KOLEČKÁCH APOD. VLASTNÍ NÁDOBĚ, POTÉ BUDE VHOZEN DO KONTEJNERU.

Rozpis kontejnerů přistavovaných ve středu naleznete v následujícím odkazu:   Doplnění sběru bioodpadů.pdf

Sběrné místo a jeho využití se řídí Obecně závaznou vyhláškou Obce Hovorčovice č. 1/2015:

OZV 1_2015.pdf

OZV č. 1_2015 nová příloha od 1.6.2016.pdf

 

SBĚRNÉ MÍSTO_NEBEZPEČNÝ ODPAD.pdf

NEBEZPEČNÝ ODPAD JE SVÁŽEN 2X ROČNĚ NENÍ URČEN K UKLÁDÁNÍ NA SBĚRNÉM MÍSTĚ

TERMÍN PRO SVOZ NO JE 11.11.2017

leták zde: leták MSNO - Hovorčovice.pdf

 

E-domek - ve sběrném dvoře je nový tzv. E-Domek, který je určený pro vyřazené elektrozařízení např.: vysloužilé TV, PC, monitory, veškerou spotřební elektroniku ( videa, DVD přehrávače, PC tiskárny), malé elektrospotřebiče (fény, mixéry apod.)

 

 

hovorcovice_footer.png